ILLUSTRATION

Illustration is what I have been doing for the longest time, the well-known ‘as long as I could hold a pencil’ also applies to me. I have a distinct style but as my portfolio shows, I have no problem adapting.

//

Illustratie is hetgeen waar ik het langst mee bezig ben, de welbekende ‘zolang als ik een potlood vast kan houden’ is ook op mij van toepassing. Ik heb een duidelijk eigen stijl maar zoals mijn portfolio laat zien, pas ik mij zeer gemakkelijk aan.

ANIMATION

3D, 2D animation or a combination, you name it: Explanimations, Infographics, Teasers or Titles I can deliver. As well as the complete edit, the compositing, the effects and the color grading.., no problem!

//

3D, 2D-animatie of een combinatie, noem het maar op: Explanimations, Infographics, Teasers of Titles, ik kan het allemaal leveren. Evenals de complete edit, de compositing, de effects en de color grading.., het is allemaal geen probleem!

GRAPHIC

Sometimes, my illustrations and/or graphics are just a part of a design I have to make. This can be a flyer, folder, poster or a complete identity. With over 10 years of experience I have done it all…

//

Soms zijn mijn illustraties en/of afbeeldingen slechts een deel van het ontwerp dat ik moet maken. Dit kan een flyer, folder, poster of een complete identiteit zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring heb ik het inmiddels alles wel eens gemaakt…

CONCEPT

Without a good idea you’re just fooling around. Try the rock ‘n’ roll approach and don’t just do things the way they are always done, or as everyone else does. You don’t get a different result by taking the same route!

//

Zonder een goed idee doe je maar wat. Probeer de rock ‘n’ roll aanpak en doe dingen niet op de manier waarop ze altijd zijn gedaan, of zoals iedereen hett doet. Je krijgt geen ander resultaat door dezelfde route te nemen!

JUST DO WHAT YOU LOVE!


That’s what I do!

All

DUKE X NEW ERA

Snapback Cap

RABOBANK

Stamp Logo

KILLIAN

Music Video

GASTERRA

Energizer Award Identity

RINUS DE JONG INVITATIONAL

Identity

INTERCONNECT

Visual

BILLY

Ambigram Illustration

GALLERY ART NOW

Identity

SHIPMATES

Lookbook

ADEM

Explanimation

PETROL INDUSTRIES

Mens Brochure

STRAWL

CD Design

THE HEROES

These are some of the heroes I had the honour
to do some awesome projects for.
I am thankful and they are happy!

//

Dit zijn enkele helden waarvan ik de eer had
er geweldige projecten voor te doen.
Ik ben dankbaar en zij zijn blij!

SHOCK AND AWE

Whether it’s an animation or a visual, Billy applies shock and awe tactics. He loves to come in with a bang, leaving everyone in amazement.

//

Of het nu om een animatie of een visual gaat, Billy gebruikt shock and awe tactics. Hij komt graag binnen met een boem, iedereen in verwondering achterlatend .

A TOUCH OF INSANITY

Dare to be a bit crazy and stand out of the crowd with an awesome result. This is not the time or the place for dullness!

//

Durf een beetje gek te zijn en onderscheid jezelf met een geweldig resultaat. Het is niet de tijd of plek voor saaiheid!

GRAPHIC CHEMISTRY

Its’s all about the chemistry. Between the artist and the client, the public, the message, the content and the composition.

//

Het gaat allemaal om de chemie. Tussen de kunstenaar en de klant, het publiek, de boodschap, de content en de compositie.

POPPIN’ PRINTS

Get rid of those movie posters and get some original signed and numbered Billy prints up on the wall!

//

Tijd om van die filmposters af te stappen en wat originele gesigneerde en genummerde Billy prints op te hangen!

DOPE DOWNLOADS

Get your own Billy wallpaper and icon sets to get your Mac ready for some visual warfare!

//

Haal je eigen Billy wallpaper en icon sets in huis om je Mac gereed te maken voor wat visuele oorlogvoering!

AWESOME APPAREL

Great clothing, designed to move freely in to execute your own visual guerrilla strikes.

//

Geweldige kleding, ontworpen voor maximale bewegingsvrijheid om je eigen visual guerrilla strikes uit te voeren.

JOIN THE REVOLUTION!


Get me on your next project

Check the work

LET’S TAKE THE NEXT STEP AND WORK TOGETHER!