SO YOU WANT TO KNOW MORE

THE MAN BEHIND THE MASK

Eelco van Baarle, who carries his nickname Billy with pride since his youth, is this illustrative sniper with more then ten years of experience and has done work for many companies, design-, advertising- and event agencies. The only thing that kept him busy as a child was drawing and doodling. In primary school he even had the exception that he was the only one in the class that was allowed to make his book reports in comicbook form, that’s when it all started…

After Billy graduated in Graphic Design and Multimedia he dove straight into animation and created ‘explanimations’ and presentations for an ‘intelligent packaging’ company.

After 6 months he got a job at the advertising agency across the street, where he created animations and visuals for a.o. illy caffé, ING and Philips. After another 6 months he got recruited by a design company of two of his friends where he did all kinds of work for clients like Philips, SAP and Nike. He worked there for four years before he started A guy called Billy, which is successful for over ten years now.

‘Billy’ has worked for clients such as KLM, TDK, Rabobank, Pro Sport, Kaspersky Lab, Gasterra, Interbest, Philips, G4S and RWE, and has developed his own unique style and way of thinking outside the box. He has the habit of coming up with things the clients do not expect.., but do love!

DE MAN ACHTER HET MASKER

Eelco van Baarle, die zijn bijnaam Billy met trots draagt sinds zijn jeugd, is een illustrative sniper met meer dan tien jaar ervaring en heeft gewerkt voor veel bedrijven, ontwerp-, reclame- en evenementen-bureaus. Het enige dat hem als kind bezig hield was doodling en tekenen. In de lagere school was hij zelf de enige in de klas, die de uitzondering had dat hij zijn boek verslagen mocht maken in comicbook vorm, dat is wanneer het allemaal begon …

Nadat Billy afstudeerde in Graphic Design en Multimedia, dook hij recht in animatie en creëerde ‘explanimations’ en presentaties voor bedrijf in ‘intelligente verpakkingen’.

Na 6 maanden kreeg hij een baan bij het reclamebureau aan de overkant, waar hij animaties en visuals gemaakt voor o.a. illy Caffe, ING en Philips. Na nog eens 6 maanden werd hij aangeworven door een ontwerpbureau van twee van zijn vrienden, waar hij alle soorten werk maakte voor klanten als Philips, SAP en Nike. Hij werkte daar vier alvorens hij A guy called Billy begon, wat nu inmiddels al meer dan 10 jaar succesvol is.

‘Billy’ heeft gewerkt voor klanten zoals KLM, TDK, Rabobank, Pro Sport, Kaspersky Lab, Gasterra, Interbest, Philips, G4S en RWE, en heeft zijn eigen unieke stijl en manier van out of the box denken ontwikkeld. Hij heeft de gewoonte met dingen te komen die de klanten niet verwachten .., maar wel van houden!

90
Jedi Skills

24
Dr. Pepper

984
Doodles

100
Madness

976
Visual Strikes

80
Magic

THE FORCE IS STRONG WITH THIS ONE

Billy is your master of motion an still images, just challenge him and he’ll come up with something you didn’t expect but will definitely like. The result is what all the different work has in common. Billy has been making illustrations and animations for over 10 years, and he knows what is expected of him. You will not be disappointed. Just start following him on Social Media first…

//

Billy is de meester van de beweging een stilstaande beelden, daag hem maar eens uit en hij zal met iets komen wat je niet had verwacht, maar zal zeker tof zal vinden. Het resultaat is wat al zijn verschillende werk gemeen heeft. Billy maakt al meer dan 10 jaar illustraties en animaties, en hij weet als geen ander wat er van hem wordt verwacht. Je zal niet teleurgesteld worden. Begin hem anders eerst eens op Social Media te volgen…


Facebook   Instagram   Linkedin

SKILLS THAT PAY THE BILLS

ILLUSTRATION

Illustration is what I have been doing for the longest time, the well-known ‘as long as I could hold a pencil’ also applies to me. I have a distinct style but as my portfolio shows, I have no problem adapting.

//

Illustratie is hetgeen waar ik het langst mee bezig ben, de welbekende ‘zolang als ik een potlood vast kan houden’ is ook op mij van toepassing. Ik heb een duidelijk eigen stijl maar zoals mijn portfolio laat zien, pas ik mij zeer gemakkelijk aan.

ANIMATION

3D, 2D animation or a combination, you name it: Explanimations, Infographics, Teasers or Titles I can deliver. As well as the complete edit, the compositing, the effects and the color grading.., no problem!

//

3D, 2D-animatie of een combinatie, noem het maar op: Explanimations, Infographics, Teasers of Titles, ik kan het allemaal leveren. Evenals de complete edit, de compositing, de effects en de color grading.., het is allemaal geen probleem!

GRAPHIC

Sometimes, my illustrations and/or graphics are just a part of a design I have to make. This can be a flyer, folder, poster or a complete identity. With over 10 years of experience I have done it all…

//

Soms zijn mijn illustraties en/of afbeeldingen slechts een deel van het ontwerp dat ik moet maken. Dit kan een flyer, folder, poster of een complete identiteit zijn. Met meer dan 10 jaar ervaring heb ik het inmiddels alles wel eens gemaakt…

CONCEPT

Without a good idea you’re just fooling around. Try the rock ‘n’ roll approach and don’t just do things the way they are always done, or as everyone else does. You don’t get a different result by taking the same route!

//

Zonder een goed idee doe je maar wat. Probeer de rock ‘n’ roll aanpak en doe dingen niet op de manier waarop ze altijd zijn gedaan, of zoals iedereen hett doet. Je krijgt geen ander resultaat door dezelfde route te nemen!

DO YOU WANT ME FOR YOUR NEXT PROJECT? Let's talk!