KILLIAN FT. JIM FLEXXUS – ELKE STAP

 

Killian is a dutch rapper making his mark in the world of Dutch hip-hop. He is characterised by his dark, dramatic lyrics about broken relationships, racism and other personal struggles.

For this track I decided to make a fitting dark video without different locations. All shot in the studio, I tried to keep it interesting by adding different effects, all edited on the sound track. The harder the emotion, the harder the ‘3d-like stretch effect’. The result is a very dynamic dark music video which I\’m very proud of.

//

Killian is een Nederlandse rapper die grote stappen aan het maken is in de Nederlandse hip-hop wereld. Hij wordt gekenmerkt door zijn donkere, dramatische teksten over verbroken relaties, racisme en andere persoonlijke worstelingen.

Voor deze track heb ik besloten om een passende donkere video te maken zonder verschillende locaties. Alles is in de studio geschoten, ik heb geprobeerd om het interessant te houden door verschillende effecten toe te voegen, allemaal ge-edit op de soundtrack . Hoe harder de emotie, hoe groter het ‘3d-achtige stretch-effect’. Het resultaat is een zeer dynamische duistere clip waar ik erg trots op ben.


- Check out my Vimeo Channel -

DON’T BE SELFISH!
INFORMATION

Client: Killian
Assigned by: Killian

Camera: Leon vd Broek
Editing: A guy called Billy
Post Production: A guy called Billy
Special Thanks: Unitedstudios

USED SKILLS

• Concept
• Editing
• Post Production

HOW IT'S DONE

WHAT MADE THIS PROJECT

Edit

Post

Concept

ABOUT ANIMATION & MOTION

I use combinations of different software to create what I have in mind. One project is not the same as the other. Sometimes I need 3D software, sometimes 2D and sometimes a combination. I’m in my element when I have control over the entire project and I can do everything myself, the only exceptions are camera-work and music.

//

Ik gebruik combinaties van verschillende software om maken wat ik voor ogen heb. Het ene project is het andere niet. Soms heb ik 3D software nodig, soms 2D en soms een combinatie. Ik werk het fijnste wanneer ik controle over het complete project heb en alles zelf kan doen, de enige uitzonderingen zijn camerawerk en muziek.

WHY CHOOSE BILLY?

Now that’s easy to answer.., you only want Billy if you have the guts to be different and stand out of the crowd! Billy has a street kind of style but can adapt pretty easy. The portfolio paints a fairly accurate picture of what Billy can do for you.., although if you challenge him, I’ll bet he has a lot more tricks up his sleeve! Maybe you still like to get to know him a bit more, then just follow him on Social media.

//

Dat is makkelijk te beantwoorden.., je wil Billy alleen als je het lef hebt om iets anders te doen en op te vallen! Billy heeft een typische straat-stijl maar kan zich vrij gemakkelijk aanpassen. De portfolio schetst een aardig beeld van wat Billy voor je kan betekenen.., al denk ik dat wanneer je hem uitdaagt hij nog wel wat trucjes achter de hand heeft! Misschien wil je hem toch graag eerst nog wat beter leren kennen, volg hem dan gewoon op Social Media.


Facebook   Instagram   Linkedin

DO YOU WANT ME FOR YOUR NEXT PROJECT? Let's talk!